Usługi

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni, zarówno prywatnych jak i miejskich.

Projektowanie i zakładanie terenów zieleni:

 • ogrody prywatne
 • zagospodarowanie terenu przy firmach
 • place zabaw, tereny przy szkołach
 • zielone dachy, patio

Konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni:

 • formowanie drzew i krzewów
  • cięcia przyrodnicze - formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące, odmładzające,
  • cięcia nieprzyrodnicze/techniczne - ograniczenie i likwidacja zagrożeń drzew oraz obiektów i urządzeń technicznych,
  • wycinka drzew i krzewów
  • nasadzenia
   • sadzenie drzew i krzewów
   • sadzenie drzew starszych
   • przygotowywanie  roślin do przesadzenia
   • zakładanie i pielęgnacja trawników – aeracja, wertykulacja, koszenie, nawożenie
   • ochrona roślin środkami chemicznymi

 Inne usługi:

 • projektowanie i montaż systemów nawadniania
 • roboty ziemne wykonywane koparko – ładowarką
 • porządkowanie ogrodów wraz z wywozem odpadów
 • odśnieżanie dróg, placów, chodników
 • place zabaw – wymiana piasku w piaskownicach
 • inwentaryzacje
 • kosztorysy
 • projekty koncepcyjne
 • projekty wykonawcze