Zieleń miejska

Zieleń w mieście jest elementem kompozycji urbanistycznej spełniając wielorakie funkcje o różnorodnym znaczeniu. Wpływa ona na wygląd i charakter zarówno ulic jak i placów, skwerów. Kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Przyczynia się do poprawy

Do najważniejszych funkcji zieleni w mieście należą:

 • zdrowotne i biologiczne - zieleń chroni mieszkańców od kurzu, sadzy, dymów, szkodliwych wyziewów, osłania dzielnice mieszkaniowe od porywistych wiatrów i lotnych piasków, tłumi hałasy z arterii komunikacyjnych i kolejowych, wpływa na oczyszczenie powietrza, wpływa zdecydowanie na mikroklimat otoczenia,
 • społeczne, psychiczne i wychowawcze - zieleń służy jako miejsce wypoczynku, rozrywki i odprężenia psychicznego po pracy, jako miejsce do uprawiania sportów, miejsce zabaw i zajęć dziecięcych, zbliżenia człowieka do przyrody; zaś zieleń ogrodów botanicznych, zoologicznych i etnograficznych spełnia zadania dydaktyczne,
 • estetyczne, artystyczne i plastyczne - zieleń wprowadza do sylwety miasta urozmaicenie, w zależności od pór roku koloryt, wytwarza kontrast ze sztywną zabudową ulic, dodaje godności, skali i tła budynkom, tworzy wnętrza przestrzenne, wpływa na kształtowanie się krajobrazu miasta,
 • ochronne jako różnego rodzaju osłony - np. ostrzegawcze na szlakach komunikacyjnych, strategiczne dla maskowania obiektów wojskowych itp.;
 • przeciwpożarowe - zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia w razie pożaru,
 • żywicielskie i ekonomiczne - zieleń w szerszym ujęciu to także tereny rolnicze, a więc tereny produkcyjne przyczyniające się bezpośrednio lub pośrednio do wzrostu produkcji.

Jakie możemy wyróżnić obszary zieleni miejskiej?

Są to obszary zielone  zaprojektowane i utrzymane we wnętrzu zabudowy miejskiej takie jak:

 • zieleńce
 • parki
 • obiekty sportowe
 • zieleń uliczna
 • cmentarze
 • ogródki działkowe i ogrody prywatne
 • trawniki i klomby

A także zachowana zieleń naturalna:

 • lasy i zadrzewienia podmiejskie,
 • łąki,
 • skupiska zieleni przy zbiornikach i ciekach wodnych oraz zieleń izolacyjna.